Contactgegevens

Spaar Consult bvba
Dorpsstraat 34 bus 01 – 3080 Tervuren (Vossem)
Telefoon: 02/767.61.60
E-mail verzekeringen: info@spaarconsult.be
E-mail bank: spaarconsult@axa-bank.be
FSMA: 062252 A-B
RPR: 0862.705.429

Openingsuren

Maandag 9u30 tot 12u30 op afspraak
Dinsdag 9u30 tot 12u30 op afspraak
Woensdag 9u30 tot 12u30 op afspraak
Donderdag 9u30 tot 12u30 14u00 - 19u00
Vrijdag 9u30 tot 12u30 op afspraak
Zaterdag
Buiten de kantooruren steeds op afspraak.

Maak uw afspraak bel 02/767.61.60 of kom langs tijdens onze openingsuren.

Ons kantoor is ingeschreven als Onafhankelijk verzekeringsmakelaar en bankagent in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer 062252 A-B, bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Ons kantoor is eveneens ingeschreven in het register van de bemiddelaars inzake Consumentenkredieten en inzake Hypothecaire kredieten als verbonden
kredietagent en in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten bankagent.

Bankagentschap voor AXA Bank

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.
U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen.

Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij:

Gegevens van de bemiddelingsdienst en Ombudsman:

Ombudsman in Financiële Geschillen:

Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
Tel. 02 545 77 70
Fax 02 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsman van de Verzekeringen:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling:

FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Telefoon : 02/277.54.84
https://meldpunt.belgie.be

Contacteer ons gerust, ook als u momenteel geen concrete vragen hebt. Wij ontmoeten u graag voor een informeel, vrijblijvend onderhoud.